Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“, „Šermukšnėlės“ skyrius

Biudžetinė įstaiga

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190433792

Adresas: Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda

Telefonas – tel./faks. (8 46) 34-57-30

El. paštas: sermuksneledarzelis@gmail.com

 

 

2022 m. rugpjūčio 31 d. (trečiadienį) vyks Tėvelių ir vaikų susirinkimai:

15.30 val. naujai priimamų vaikų iki 3 metų į lopšelio grupes.

16.30 val. naujai priimamų vaikų į turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių  grupę.

17.00 val. priimamų vaikų į priešmokyklinio ugdymo grupę.

17.30val. vaikų, kurie perkeliami iš lopšelio grupės į darželio grupę,

kuriems šiais – 2022 metais sueina 3 metai., naujai priimamų vaikų 4 ir 5 metai,

Prašome dalyvauti su vaikais, susirinkimo metu bus pasirašomos  sutartys,

susipažinsite su grupės komanda ir aplinka.

Dalyvavimas būtinas.

 

2022 году 31 августа (в среду) состояться родительские и детские собрания :

15:30 часов вновь принятых детей в возрасте до 3 лет в ясельную группу.

16:30 часов вновь поступивших детей в группу с особыми образовательными потребностями.

17:00 детей, принятых в группу предшкольного образования.

17:30 детей, переведенных из ясельной группы в группу детского сада,

которым в этом году – 2022 исполняется 3 года., вновь поступившим детям 4 и 5 лет,

Пожалуйста, приходите с детьми, во время встречи будут подписываться договара с детским садом,

вы познакомитесь с командой и с группой.

Участие необходимо.

Teminės savaitės ,,Linksmi žaidimai ir pramogos” ir „Siūlomi įvairių tautų liaudies žaidimai“

Teminė savaitė ,,Linksmi žaidimai ir pramogos”

Savaitės tema ,,Linksmi žaidimai ir pramogos”

 

Uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas vaikų pilnaverčiai aktyviai veiklai pasivaikščiojimų metų, suteikti galimybes dalyvauti įvairioje žaidybinėje, pramoginėje ir pažintinėje veikloje;
  • suteikti būtiną pagalbą ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams ir tėvams, organizuojant įvairias sportines, žaidybines ir pramogines veiklas pasivaikščiojimų metu;
  • įvairinti, turtinti mokytojų darbo patirtį, organizuojant ir vykdant gerosios patirties sklaidą įstaigoje ir už jos ribų;
  • kaupti sportinių žaidimų, žaidinimų ir pramogų gerosios patirties aprašus, padėsiančių mokytojams paįvairinti pasivaikščiojimų organizavimą vasaros laiku;
  • atrinkti geriausius judrios, lavinamos, pramoginės veiklos organizavimo veiklų pavyzdžius, juos apibendrinti ir sudaryti galimybę mokytojams dalintis gerąja patirtimi su miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojais;
  • skatinti tėvus įsitraukti į įvairios, vaikų aktyvumą skatinančios lauko aplinkos sąlygų kūrimą ir veiklų organizavimą.

 

Pirmadienis  ,,Kamuolio diena“

Žaidimai su kamuoliu pasivaikščiojimų metu:

,,Įmušk įvartį“

,,Žongliruotajai“

Judrūs žaidimai su kamuoliu:

,,Kamuolio gaudytojas“

,,Katės-pelės“

 

Antradienis ,,Muilo burbulų diena“

Žaidimai su muilo burbulais:

,,Kas sugaus didžiausią muilo burbulą“

Pagauk muilo burbulą ir jį susprogdink“

Kvėpavimo pratimai:

,,Pučia vėjelis“

Judrus žaidimas;

,,Burbulas“

 

Trečiadienis  ,,Smėlio fantazijos“

Žaidimai su smėliu smėlio pilių kūrimas, konkursas

 

Ketvirtadienis ,,Vaikų piešiniai ant asfalto“

Individualūs vaikų kūrybos piešiniai.

Kolektyviniai piešiniai ,,Saulutės“, ,,Vaivorykštė“ ir kt.

 

Penktadienis  ,,Linksmųjų estafečių diena“

Vyresniųjų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas – ,,Linksmųjų startų“  estafetėje

Mažųjų grupių dalyvavimas – ,,Judriųjų žaidimų diena“

„Siūlomi įvairių tautų liaudies žaidimai“ (aprašai pridedami):

 

Pirmadienis – ,,Sugauk drakono uodegą“

 

Antradienis – ,,Automobilių lenktynės“

 

Trečiadienis – ,,Ereli pagauk vištą“

 

Ketvirtadienis – ,,Didžioji katė“

 

Penktadienis – ,,Upeliai ir ežerai“

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinė pamokėlė darželio „Čiauškutė“ „Šermukšnėlės“ skyriuje su Ledo ritulio klubu „HC Klaipėda“ tęsiamas projektas „Ledo ritulys – tai žaidimas“.

Edukacinė pamokėlė darželio „Čiauškutė“ „Šermukšnėlės“ skyriuje su Ledo ritulio klubu „HC Klaipėda“ tęsia projektą „Ledo ritulys – tai žaidimas“.
Suprasdami judėjimo svarbą vaikų raidai, asmeniniam tobulėjimui, fizinės sveikatos stiprinimui, mūsų darželis ir klubas tęsia projektą „Ledo ritulys – tai žaidimas“. Šį kartą HC Klaipėda klubo treneris Algis lankysis mūsų darželio „Čiauškutė“ „Šermukšnelės“ skyriuje. Vaikai ne tik įdėmiai klausys trenerio Algio pasakojima apie ledo ritulį, bet ir bandys žaisti šį sportinį žaidimą.

 

 

            

„ Mankšta“

1 2 3 19