KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2018–2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema http://gpis.vpgt.lt/

Lietuvos pasiruošimo ekstremaliosioms situacijoms svetainė http://www.lt72.lt/

Ugniagesių gelbėtojų mokykla http://www.ugm.lt/lt/video_galerija/civilines_saugos_mokomieji_filmai.html/