BĮ KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ”  DIREKTORĖS  VALENTINOS SAVINOS  VEIKLOS 2014 M. ATASKAITA
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ” 2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽĖLIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽĖLIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parisisiųsti MS Word formatu