BĮ KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ”  DIREKTORĖS  VALENTINOS SAVINOS  VEIKLOS 2014 M. ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ” 2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠERMUKŠNĖLĖ” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽĖLIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽĖLIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ LANKANČIŲ VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018-2019 M.M. DUOMENŲ ANALIZĖ