KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ DIREKTORĖS VALENTINOS SAVINOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA