Lopšelis-darželis “Šermukšnėlė” pradėjo savo veiklą 1971 metais. Įstaigoje buvo 12 grupių: 6 – lietuvių ir 6 – rusų, iš jų 4 – lopšelio grupės, 8 – darželio grupės. Po reorganizacijos darželyje liko 6 grupės, o dalį įstaigos patalpų užėmė Moksleivių saviraiškos centras.
Klaipėdos lopšelis-darželis “Šermukšnėlė” įsikūrė jaukiame apsuptame želdiniais kampelyje. Supanti vaikus aplinka padeda juos ugdyti mylinčiais ir saugančiais gamtą, visus jos reiškinius. Tam skatina ekologinio ugdymo kryptys, išrinktos darželio veiklos prioritetais. Vienas iš ekologinio ugdymo programos aspektų – vaikų sveikatos stiprinimas.
Lopšelis-darželis “Šermukšnėlė” dirba nuo 7.15 iki 17.45 val.
Ugdymas vyksta rusų kalba ir lietuvių kalba
Lopšelyje-darželyje veikia šios grupės:
  • Lopšelinio amžiaus grupės- nuo 1,5 iki 3 metų vaikai;
  • Darželinio amžiaus grupės – nuo 3 iki 6 metų vaikai;
  • Priešmokyklinė grupė – nuo 6 metų.
Vaikais  rūpinasi kvalifikuotos  kūrybingos pedagogės, turinčios aukštajį pedagoginį išsilavinimą, nuolat keliančios savo kvalifikaciją.
Darželis palaiko glaudžius ryšius su Klaipėdos ” Santarvės” pagrindine mokykla.
Veikloje išlaikomas pedagoginės veiklos tęstinumas, palengvinantis vaikų adaptaciją, pereinant iš lopšelio į darželį ir iš darželio į mokyklą.
Priešmokyklinė grupė suteikia vaikams galimybę tobulėti, išreikšti save. Sėkmingai baigus priešmokyklinės grupės programą, vaikai visapusiškai pasiruošę mokyklai.
Savo darbe “Šermukšnėlės” bendruomenė stengiasi užtikrinti vaikų teigiamą emocinę būseną ir psichologinį komfortą.
Kiekvienas darželio auklėtinis gali pritarti įstaigos himno žodžiams:
                                           “Mus darželis pasitinka
                                            Vasarą ir žiemą.
                                            Mums darželyje patinka
                                            Ir visiems čia miela”