KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ 2014-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR 2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu