Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190419839
Mokyklos adresas: Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda
Telefonas – tel./faks. (8 46) 34-57-30

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlė” reorganizavimo prijungimo būdu prie Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Čiauškutė”

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ČIAUŠKUTĖ“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-72 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).
Reorganizuojamas juridinis asmuo:
pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“;
teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
buveinė – Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda;
juridinio asmens kodas – 190419839;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.
Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:
pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“;
teisinė forma – biudžetinė įstaiga;
buveinė – Baltijos pr. 55, LT-94125;
juridinio asmens kodas – 190433792;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.
Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ reorganizuojamas, prijungiant jį prie Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“.
Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ (Baltijos pr. 63, LT-94126, Klaipėda, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190419839).
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ (Baltijos pr. 55, LT-94125, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190433792). Juridinių asmenų registre registruojama tęsiančios veiklą Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ nuostatų nauja redakcija.
Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Čiauškutė“ – 2021 m. rugsėjo 1 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ naujos redakcijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojama po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“.
Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose: Klaipėdos miesto savivaldybės www.klaipeda.lt (Švietimas Aktualūs dokumentai), Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ www.klaipedossermuksnele.lt, Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ www.ciauskute.lt.

Klaipėdos lopšelio-darželio Čiauškutė nuostatų projektas

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas
“Dėl sutikimo reorganizuoti Biudžetinę įstaigą
Klaipėdos lopšelį-darželį “Šermukšnėlė”

Dėl sutikimo reorganizuoti BĮ Šermukšnėlė

Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio Šermukšnėlė”
reorganizavimo, prijungimo būdu prie
Klaipėdos lopšelio-darželio ‘Čiauškutė”, sąlygų aprašas

BĮ Šermukšnėlė reorganizavimo sąlygų aprašas

Potvarkis