PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ
PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠVYKIMO IŠ LOPŠELIO-DARŽELIO
PRAŠYMAS DĖL MOKESČIO LENGVATŲ UŽ LOPŠELĮ-DARŽELĮ TAIKYMO
PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ
 
 
VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS