Lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlė“ veikia:
•2 lopšelio grupės;
•3 darželio grupės;
•1 priešmokyklinio ugdymo grupė.
 
Į lopšelines grupes priimami 1-2 metų ir 2-3  metų amžiaus vaikai, darželines grupes – 3-6 metų amžiaus vaikai. Į savaitinę grupę priimami 3-6 metų vaikai. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami 6-7 metų vaikai ir anksčiau, atsižvelgus į tėvų prašymą bei vaiko brandą, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5-eri metai. Ugdymas vykdomas rusu kalba.
 
Vaikai priimami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 
Vaikai į lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“ priimami tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją direktorei bei pasirašius sutartį tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančio vaiko tėvų (globėjų).
 
Grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų iki rugsėjo 1 dienos. Lopšelinio amžiaus grupėse maksimalus vaikų skaičius yra 10 ir 15, darželinio amžiaus grupėse – 20, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 20 vaikų.

 

Prašymus dėl vaiko priėmimo į Klaipėdos lopšelį-darželį "Šermukšnėlė" teikti Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje www.klaipeda.lt (priėmimas į darželius)