• vaikų priėmimas – 7.30 – 8.30 val. (savaitinėje grupėje 7.00 – 8.25 val.);
  • pusryčiai – 8.30 – 8.45 val.; (savaitinėje grupėje 8.25 val.)
  • veikla grupėse – 9.30 – 10.30 val.;
  • žaidimai, veikla lauke – 10.30 – 12.00 val.;
  • pietūs – 11.45 – 12.20 val.;
  • pietų poilsis – 13.00 – 15.00 val.;
  • veikla grupėse – 15.00 – 16.15 val.;
  • vakarienė -16.15 – 16.30 val. (savaitinėje grupėje 2-oji vakarienė 20.00 val.)
  • žaidimai grupėse arba lauke -16.30 – 18.00 val.(savaitinėje grupėje 16.30 -20.00 val.)
  • pasiruošimas miegui – 20.00 – 21.00 val.; 21.00 val. – miegas (savaitinėje grupėje).
Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose – 9.00 val.
Jeigu vaikas sirgo, pateikiama gydytojo pažyma apie vaiko sveikatos būklę. Jeigu vaikas nelankė įstaigos tėvų noru, pažymos iš gydytojo nereikia.
 dienos-ritmas-3
dienos-ritmas1
dienos-ritmas-2