KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI :

  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas “DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”, 2017 m. rugsėjo 14 d. Nr. T2-219 >> parsisiųsti
  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Sprendimas “DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 >>parsisiųsti
  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-09 įsakymo Nr. AD1-2631 priedas “INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS” >> parsisiųsti
  • DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE“ PAKEITIMO >>parsisiųsti
  • KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS (2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-281) “DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” >> parsisiųsti

 

elektroniniai valdzios vartai