Patvirtintos vaiko išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kainos Nr. T2-318 (2013-12-18).