Įstaigos pedagogai ir vaikai palaiko glaudžius ryšius su Rusijos ir Ukrainos įstaigomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose „Baltijskij ridink“. Vaikų dalyvavimas tarptautiniame intrelektualų konkurse „Svetliačiok“ (Rusija) aukštai įvertintas konkurso organizatoriais.
Lopšelis-darželis „Šermukšnėlė“ įeina į asociaciją  „Slavianskijrodnik“. Įstaigos direktorė Valentina Savina kaip šios asociacijos narė ne kartą vyko į tarptautines komandiruotes, skleidžiama įstaigos veiklos gerąją patirtį.
2012 m. vasario mėn. darželio vaikai ir pedagogai pristatė savo darbus IV tarptautiniame vaikų kūrybos konkurse „Cvetik-semicvetik“ (Rusija). Jų darbai taip pat gavo palankius atsiliepimus.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlė” numatytas šių tradicinių renginių organizavimas:

 • „Žiemos linksmybės“
 • Eilėraščių konkursas „Lietuva – Tėvyne mūsų“
 • „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ (užgavenės)
 • „Mano mama – pati geriausia“
 • „ Sveikatos piramidė.“
 • Velykų šventė „Ried ried margučiai“
 • „Paukšteli, skrisk pas mus“
 • „Sudie, darželi mielas“
 • Vaikų gynimo dienos šventė „Vaikyste, nusijuok“
 • „Sveikas, darželi“
 • „Rudenėlio spalvos“
 • „Seka pasakas mažieji“
 • „Linksmasis šviesoforas“
 • Šventiniai rytmečiai ir popietės „Kalėdų stebuklas“

 

Siekiant įvertinti programų įgyvendinimo kokybę, pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį ir numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas buvo sistemingai vertinama vaiko raida ir ugdymo(si) pažanga. Pedagogės apibūdino esmines vaikų pažangos vertinimo sritis: kas jau sėkmingai pasiekta, o į ką būtina atkreipti dėmesį. Pasiekimai buvo aptariami lopšelio-darželio ir pedagogų tarybos posėdžiuose. Vaikų pasiekimai buvo pristatyti tėvams. Jie susipažino su vaikų padaryta pažanga, numatė kartu su pedagogais tolimesnius vaiko pasiekimų žingsnius.

Įstaigos dalyvavimas įvairiose programose, projektuose:

Projektai ir akcijos:

 1. Edukacinis projektas„ Seku pasaką“
 2. Edukacinis projektas„ Aš kalbu lietuviškai“
 3. Dalyvavimas tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“
 4. Edukacinis projektas„ Tuk, tuk , kas namelyje gyvena“
 5. Klaipėdos mesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro projektas    „ Jei nebūtų mūs , tai nebūtų Lietuvos.“
 6. Edukacinis projektas „ Vanduo-vanduo“
 7. Edukacinis projektas „ Tau skambūs šie žodžiai, brangi Lietuva.“
 8. Įstaigos projektas ekologinis projektas „“ Žaliasis sodas ant  palangės“
 9. Ekologinis projektas „Pavasario požymiai“
 10. Priešmokyklinės grupės projektas „Kaip elgtis namuose?“
 11. Ekologinis projektas :Pasaka „Senelio daržas“.
 12. Muz. ugdymo projektas. „ Garsai aplink mus“
 13. Edukacinis projektas„ Mano gerieji degliukai“
 14. „ Ką mums padovanojo ruduo?
 15. IT technologijų žaidimai

Parodos:

 1. Miesto vaikų ligoninėje “Senelė mezga pasaką“
 2. Miesto vaikų ligoninėje „Paukštelių margumas“
 3. Piešinių ekspozicija „ Kuo tu, vasara, vardų?“ Pempininkų filialo vaikų centre (biblioteka)
 4. Piešinių konkursas „ Nupieškime Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ LSDP Klaipėdos skyrius