Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis
Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM,
Ugdymo plėtotės centras – UPC,
Klaipėdos universitetas – KU,
Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI,
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC,
informacinės ir komunikacinės technologijos -IKT,
Vaikystės pedagogikos centras – VPC,
Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT sistema
Su kitomis įstaigomis bei organizacijomis – Visuomenės sveikatos,
Ankstyvosios raidos centrais bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių
apsaugos tarnyba
Ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: Klaipėdos lopšeliais – darželiais „ Pingvinukas“,
Klaipėdos lopšeliais – darželiais „Žemuogėlė“,
Klaipėdos lopšeliais – darželiais „ Žiburėlis“
Klaipėdos „Santarvės“pagrindine mokykla