Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlė“ vykdomas vidaus auditas pagal ŠMM rekomendacijas.