VEIKLOS KOKYBĖS PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 2019 M.

VEIKLOS KOKYBĖS PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 2018 M.

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Šermukšnėlė“ vykdomas vidaus auditas pagal ŠMM rekomendacijas.