FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMAS

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Šermukšnėlė“ įgyvendinamos šios formaliojo ir neformaliojo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo programos:

 

Papildomas ugdymas (ugdymo turinio turtinimas):

 

Papildoma veikla:

  • Choregrafija- organizatorius klubas “ Tendance”
  • Tėvų inicijuotos veiklos (laisvu nuo įstaigoje organizuojamos veiklos metu)